info@sjalvforsvarmalmo.se

14.12.2016
På uppdrag av Malmöstad – KAPAP självförsvar till ungdomar på fritidsgård i Malmö

2016 12 13 Lucia dagen.

Instruktörer från Kapap Malmö undervisar i självförsvar till unga tjejer och personal på deras fritidsgård i V.Hamnen, Malmö.
Fokus har varit på Kapap som koncept, principer, olika tekniker och mindset.Kapap som självförsvarssystem är byggd på principer och inte på tekniker. Där teknikerna faller, håller principerna.

Vi har även diskuterat olika lösningar på hot och personlig såväl fysisk angrepp, nödvärnslagen, konflikt hantering och konflikt förståelse.

< BACK

Written by Websolve

Website:

Testimonial