info@sjalvforsvarmalmo.se

26.03.2017
Behandlingshem anlitar KAPAP MALMÖ för att öka tryggheten på arbetsplatsen

Missbruksrådgivning och behandlingshem i Malmö har anlitat Kapap Malmö för att öka personalens trygghet på arbetsplatsen.

Anställda som jobbar med f.d. missbrukare kan ibland känna sig otrygga på arbetsplatsen, hotfulla situationer kan uppstå väldigt snabbt. Det är viktigt att kunna identifiera och hantera hot men även hur man ska förhålla sig till  konflikter på sådant sätt att ingen kommer till skada.Instruktörer från KAPAP MALMÖ lär ut i både teori och praktik konflikthantering.

Vi tackar för förtroendet!

< BACK

Written by Websolve

Website:

Testimonial