info@sjalvforsvarmalmo.se

12.12.2017
Självförsvarskurs för tjejer

171209
I helgen höll Kapap Malmö en självförsvarskurs inriktad till tjejer. Kursen bestod av teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna förutse hot, konflikt, angrepp och undvika dessa samt lösa problem som lätt kan uppstå.

Med två instruktörer och åtta deltagare blev det en bra gruppdynamik med många nya bekantskaper. Introduktionskursen var enbart fem timmar lång och därmed var tiden mycket begränsad med vad vi hann lära ut. Utskickad feedback-enkät visar på mycket positiv respons från deltagarna och vi hoppas på att få välkomna ytterligare ett par medlemmar till vår ordinarie träning på klubben.

< BACK

Written by Websolve

Website:

Testimonial